Digitální povodňový plán

Obec Libavské Údolí obdržela v roce 2019 na tento povodňový plán z rozpočtu Karlovarského kraje 80% dotaci ve výši 103.479,- Kč.  

       

Digitální povodňový plán obce Libavské Údolí – zpracování 2019

Obec Libavské Údolí je v posledních letech zasahována nejen povodněmi na Velké Libavě, ale objevují se i stále častější přívalové povodně z výše ležících polí.  S ohledem na ohrožení obce povodní přistoupila obec k záměru zpracování digitálního povodňového plánu s využitím dotace Karlovarského kraje.   

V rámci zpracování povodňového plánu byl zpracovatelem spolu se starostkou obce proveden ve 2 dnech podrobný terénní průzkum na Velké Libavě i na lokalitách přívalových povodní. V rámci šetření byla pořízena podrobná fotodokumentace, která poslouží i jako základní podklad navazující povodňové prohlídky.

Na základě šetření v terénu a na základě všech momentálně dostupných podkladů bylo provedeno naplnění databází POVIS. Dle závěrů šetření byl zpracován i text plánu orientovaný na nutný monitoring hydrologické ale i meteorologické situace v regionu. Součástí zpracování byla dle požadavků předpisů GDPR anonymizace dokumentů obsahující osobní data.

Dále bylo provedeno oslovení všech ohrožených nemovitostí se žádostí o zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Součástí sběrného formuláře je nově i prohlášení (souhlas) s nakládáním s osobními údaji vlastníků a uživatelů dle předpisů oblasti GDPR.

Propagace

Na všech výstupech – on-line verze, off-line verze i na tištěných výstupech jsou požita loga Karlovarského kraje a Živý kraj, jak definují pravidla. Odkaz na nový plán je zároveň zveřejněn na webových stránkách obce.

 https://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_560502

 


© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode